Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland

WELKOM

Dit is de vernieuwde Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland . Hierin worden door de drie noordelijke provincies samen met Rijkswaterstaat Noord-Nederland actuele gegevens over Verkeer en Vervoer gepresenteerd . De Monitor Verkeer en Vervoer maakt, door middel van een groot aantal indicatoren, de ontwikkelingen in het verkeer en vervoer inzichtelijk op interactieve kaarten en in overzichten. Door het ontwikkelen en jaarlijks actualiseren van de Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland wordt aan de vraag naar verkeersgegevens gehoor gegeven. 

WEGWIJS INTERACTIEVE KAARTEN

Op het tabblad "KAART"  vindt u een aantal standaard kaarten. Daarnaast kunt u door middel van aanvinken voor de verschillende modaliteit de telpuntlocaties laten weergegeven. 

Op het tabblad "TELPUNTEN" kunt u gericht zoeken naar de informatie van uw keuze. U kunt door middel van diverse indicatoren specifieke gegevens zoeken en deze informatie downloaden. 

Groeimodel

De Monitor Verkeer en Vervoer Noord-Nederland wordt regelmatig geactualiseerd, waardoor de ontwikkelingen in het verkeer en vervoer kunnen worden gevolgd. Het verkeers- en vervoersbeleid in Noord-Nederland kan zo beter worden afgestemd op actuele ontwikkelingen. De Monitor kan worden gezien als een groeimodel, waarin steeds meer betrokken partijen hun gegevens laten opnemen. In deze uitgave zijn ook gegevens van een aantal gemeenten in Noord-Nederland terug te vinden.

Vragen

Voor opmerkingen en vragen over de inhoud kunt u contact opnemen met een van de 4 volgende personen:

Provincie Groningen:  Tekke Bonder      Telefoonnr 050-3164316  

Email: t.bonder@provinciegroningen.nl

Provincie Drenthe: Foekje Hellinga   Telefoonnr 0592-365880       

E-mail: f.hellinga@drenthe.nl
 

Provincie Fryslân: vacant (waarnemend: Alice Bouma Telefoonnr 058-2925188 )

Email: alice.bouma@fryslan.nl

Rijkswaterstaat Noord Nederland: Simon Rooze    Telefoonnr 058-2344133  

E-mail: simon.rooze@rws.nl