Contact gegevens

Voor opmerkingen en vragen over de inhoud kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Provincie Groningen:  Tekke Bonder      Telefoonnr 050-3164316  

Email: t.bonder@provinciegroningen.nl

Provincie Drenthe: Foekje Hellinga   Telefoonnr 0592-365880       

E-mail: f.hellinga@drenthe.nl
 

Provincie Fryslân : vacant   (Waarnemend A Bouma telefoonnr 058 292 5188)

E-mail alice.bouma@fryslan.nl

Rijkswaterstaat Noord Nederland: Simon Rooze    Telefoonnr 058-2344133  

E-mail: simon.rooze@rws.nl